Masz pytania? Zadzwon +48 793 746 111 lub napisz malgorzata.batory@gmail.com

Malgorzata Batory-Dominiak

Teraputa Integracji Sensorycznej, właścicielka gabinetu Equilibrium.

Gabinet Equilibrium otworzyłam w 2009 roku i początkowo zajmowałam się jedynie integracją sensoryczną. Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym. Wiedzę i umiejętności zdobywałam w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jako główne kierunki obrałam pedagogikę terapeutyczną (pedagogikę osób niepełnosprawnych ruchowo) i pedagogikę wczesnoszkolną. Z dziećmi niepełnosprawnymi pracuję od wielu lat. Początek tej pracy był dla mnie bardzo ważnym okresem w życiu. Poznałam dzieci z różnymi dysfunkacjami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, zespół Patau, zespół Edwardsa, zespół łamliwego chromosomu X). Szczególnie wspominam pracę z dziećmi terminalnie chorymi, które nauczyły mnie pokory i optymizmu.

Posiadam uprawnienia do diagnozowania, planowania oraz prowadzenia terapii SI, wydane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej. W pracy kieruję się przede wszystkim dobrem dziecka. Staram się dostrzec jego potrzeby i dostosować swoje działania do nich.

Poza SI interesują mnie również inne formy terapii. W pracy wykorzystuję elementy artterapii, terapii ręki oraz pedagogiki Montessori. Ukończyłam także kurs podstaw dogoterapii organizowany przez fundację "Pies dla Stasia".

...a prywatnie

Prywatnie jestem mamą małego Ingasia i Michalinki.

Equlibrium