Masz pytania? Zadzwon +48 793 746 111 lub napisz malgorzata.batory@gmail.com

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny polegający na organizowaniu doznań zmysłowych płynących z otoczenia, pozwalający na efektywną interakcję człowieka z otaczającym go światem.

Dawniej sądzono, że różnym rodzajom bodźców odpowiadają różne obszary w mózgu. Dziś jednak wiemy, że to nieprawda - jeden obszar w mózgu potrafi przetwarzać wiele rodzajów sygnałów i wykorzystać je do zrozumienia otaczającego świata.

O ile wszyscy zdajemy sobie sprawę z istnienia zmysłów smaku, węchu, dotyku, wzroku czy słychu, o tyle niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że poza tymi bodźcami, nasz układ nerwowy przetwarza również informacje o pozycji ciała, działającej nie siły grawitacji, napięciu mięśni czy temperaturze. Dopiero wszystkie te informacje, połączone razem, stanowią o tym, jak postrzegamy otaczający nas świat.

Teoria Integracji Sensorycznej powstała w latach sześćdziesiątych XX wieku w USA. Jej twórczynią jest A. Jean Ayres - psycholog i terapeuta zajęciowy. Założenia teoretyczne oparła na badaniach z zakresu neurofizjologii, psychologii klinicznej dziecka i terapii neurorozwojowej. Ayers definiuje termin integracja sensoryczna jako proces odbierania informacji płynących z receptorów zmysłów i przetwarzania ich w ośrodkowym układzie nerwowym, aby potem wykorzystać je do celowego działania. Jeżeli informacje z receptorów odbierane są w sposób zintegrowany, mózg używa ich do tworzenia percepcji, zachowania, uczenia się. Jednak gdy informacje nie są prawidłowo przetwarzane, następuje dezorganizacja pracy układu nerwowego.

foto2 Nietrudno się domyślić, że zaburzenia procesu integracji sensorycznej przełożą się na cały proces psychoruchowego rozwoju dziecka. Widzimy więc, jak ważna jest równowaga w percepcji świata poprzez różne zmysły.

Terapia ma formę ukierunkowanej zabawy. Dziecko w pewnym sensie współtworzy zajęcia. Terapia zwykle trwa rok lub dwa, w zależności od deficytów integracji sensorycznej. W przypadku dzieci z różnymi niepełnosprawnościami czas ten będzie dłuższy.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci:

 • z trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, problemy z koncentracją uwagi),
 • z zaburzeniami mowy,
 • z ADHD, ADD,
 • autystycznych, z zespołem Aspergera
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z chorobami o podłożu genetycznym (zespół Downa, łamliwego chromosomu X, Klinefeltera, Williamsa, Turnera),
 • z upośledzeniem umysłowym.

Lista objawów stanowiących wskazanie do przeprowadzenia badania integracji sensorycznej:

 • ma kłopty z cięciem nożyczkami, rysowaniem po śladzie, kalkowaniem,
 • ma trudności w przepisywaniu i przerysowywaniu z tablicy,
 • myli stronę prawą i lewą,
 • często upada, potyka się, traci równowagę,
 • ma kłopty z samodzielnym ubieraniem się,
 • ma problemy w samodzielnym myciu się, korzystaniu z toalety,
 • nie może usiedzieć/ustać w jednym miejscu,
 • uwielbia szybki ruch, lubi kręcić się na obrotowym krześle,
 • ma skoliozę, lub nieprawidłową postawę,
 • wygląda na rozluźnione, wiotkie,
 • ruchy dziecka są niezgrabne - zbyt zamaszyste, kanciaste,
 • dziecko sprawia wrażenie słabego, szybko się męczy,
 • trudno się koncentruje, łatwo rozprasza,
 • jest nadwrażliwe emocjonalnie, często się obraża,
 • nawet drobne urazy wywołują gwałtowną reakcję,
 • z trudem nabywa nowe umiejętności,
 • nie ma dominującej ręki i żadna nie jest dostatecznie sprawna,
 • długo uczy się nowych aktywności fizycznych (pływanie, jazda na rowerze),
 • nie lubi karuzeli, huśtawki - miewa potem mdłości,
 • cierpi na chorobę lokomocyjną,
 • źle toleruje czesanie, mycie głowy, podczas mycia zębów miewa odruch wymiotny,
 • grymasi przy jedzeniu, nie toleruje wielu pokarmów
 • nie lubi być dotykane, jest szczególnie łaskotliwe,
 • poszukuje kontaku fizycznego, lubi mocne uściski,
 • nie lubi niektórych ubrań, narzeka na metki, rodzaj materiału,
 • nie lubi hałasu,
 • jest nadmiernie wrażliwe na zapachy,
 • często potrzebuje powtórzenia poleceń, dodatkowych wskazówek.

Pojedyncze objawy nie stanowią wskazania do diagnozy integracji sensorycznej. Diagnoza jest zalecana, gdy objawów jest conajmniej kilka.

Na podstawie materiałów kursowych opracowanych przez E. Grzybowską

Odwiedź nas by dowiedzieć się więcej

Spis tresci

Equlibrium